Oszustwo Millikana uk

Oszustwo Millikana pl

Zasada zachowania energii - nie istnieje!

Asymetria magnesów

Totalna frywolność fizyków

Ruch peryhelium
Merkurego

Perihelion motion
of Mercury
 PDF

Mity fizyki XX wieku   PDF(ru)

O przestrzeni i materii

Lipne podstawy teorii fizycznych

Zmiana masy materii - Przyczyny zmian
- Nowe zjawisko

Elektrostatyczny wpływ na magnes    PDF (ru)

- Nowe zjawisko - Zostało potwierdzone doświadczalnie

Jak obejść prawo zachowania energii i mieć niewyczerpane zródło energii, czyli 
Dwa systemy myślenia w fizyce

Tajemnica neutronu - odkryta

Fizykom - Doświadczenia Anatolija Dowżenki

Teoria, która zastąpi STW, OTW i KM, już jest

Pożegnajcie się z STW

Uśmiechnijcie się... i odkrywajcie

Jak czytać... 
i wykorzystać...

Kontrparadoks Księżyca

Innomyślenie

Requiem dla teorii?

Rodzina zjawisk grawitacyjnych

Dlaczego niemożliwe w FIZYCE jest w FIZYCE możliwe?
(Książka in statu nascendi... odkrycie fundamentalnych własności materii, unifikacja sił i oddziaływań)

Krótkie opinie:
(Dzisiaj nikt inny tego nie napisze, dlatego ja muszę to napisać.)

Prędkość grawitacji? 
...Ależ to bardzo proste!

Stabilność materii? 
... Ależ to bardzo proste!

Defekt masy?
...Ależ to bardzo proste!

Interferencja za szczelinami? ...Ależ to bardzo proste!

Istota materii, energii, masy, bezwładności?
...Ależ to bardzo proste!

Pole magnetyczne? 
...Ależ to bardzo proste!

Ciemna materia? 
...Ależ to bardzo proste!

Pole elektrostatyczne?
...Ależ to bardzo proste!

Istota energii?
...Ależ to bardzo proste

Простое описание мира  PDF

Bóg, nauka i ateizm

LHC potwierdza KTPG-P


Ciemna materia wg KTP

English version of the Constructive Field Theory
- some articles:
 

1. The genesis of the fundamental principle of matter

2. The essence of fundamental particles of matter and of interactions

3. Following in the footsteps of Galileo

4. Proton and neutron - nuclear bonds

5. Changes of the atoms work

6. How to improve Newton

7. What is the energy - Two laws of motion c.s. fields

8. Magnetization - its effect on mass

9. The Boreal effect - Law of insignificant action

10. Perihelion motion of Mercury

11. The Constructive Field Theory - briefly and step by step

12. Elimination of chutzpah from physics

13. Trajectories of the planets - impact of parameters on the shape of orbit

14. The affinity of the trajectory - elliptical and segmental

15. Physical foolishness

16. Magnetic fraud

17. NASA confirms CFT

18. Chutzpah with the ether

19. Requiem for the theory?

20. Unique in mathematics

21. Unique in mathematics 2

22. The mystery of nature discovered

23. Computer model of the atomic nucleus

24. Faraday disc and ether

25. The shortest time span

26. Dark matter in phenomena

27. Fiction in life and science - Unification of physical interactions


 


Programy modelujące dla systemów Windows ME i Windows XP: 

Gravons20

GyroDrift2010

GyroDrift2010A

Gas2n_A

Gas2n-Merkury

Self-Acceleration.zip

Self-Ac_M1.0256.zip

Self-Organization.zip

TestowanieSondy

Eter w doswiadczeniach

Gravo2S
 
Drawer

   

Lamus brakow zrozumienia
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   

 
 
 
  
Home page
Pinopa

( Tekst polski w standardzie: ISO-8859-2) 

                            P o w i t a n i e      

Uwaga! Uwaga! Gdy po naciśnięciu na link otwierają się u was jakieś głupstwa w postaci stron porno lub reklam, to one otwierają się w nowym oknie. Po powtórnym naciśnięciu na ten sam link otwiera się potrzebna strona.

                 Prośba Łukasza


Artykuły krytyczne i wyjaśniające


************************************************************


Zbiór artykułów: 
Ratunek nauki o przyrodzie - Konstruktywna teoria pola
Zbior artykulow c.d.: Ratunek nauki o przyrodzie c.d.   
W niektórych niżej wymienionych artykułach jest omawiane korzystanie z komputerowych programów, za pomocą których można modelować przebieg wielu zjawisk fizycznych. Te programy można kopiować na stronach:
http://pinopa.narod.ru/pinopapliki1.html
http://pinopa.narod.ru/pinopapliki2.html

Ratunek nauki o przyrodzie - Konstruktywna teoria pola

Spis tresci

Wstęp   

Część 1. Konstruktywna teoria pola (artykuły zasadnicze)
1. Fundamentalna zasada materii  
2. Nowe narzędzie fizyki - Nowe możliwości fizyki 
3. O istocie budowy materialnych struktur na bazie centralnie-symetrycznych pól    
4. Zasada dynamiki samoczynnego ruchu  
5. Prawo znikomego działania i związane z nim zjawiska    
6. Lifter - jego polowy pędnik  
7. Defekt masy - mechanizm zjawiska    
8. Struktury materialne - ich wibracje i drgania     
9. Dryf kierunku żyrokompasu      
10. Efekt żyroskopowy i precesja w polu grawitacyjnym    
11. Samoprzyspieszenie - Stabilność - Potencjał kontaktowy - Elektryczność      
12. Fizyczna natura czasu      
13. Samoorganizacja struktury materii - jej mechanizm i warunki         
14. Pozorne grawitacyjne przyspieszenie Ziemi  
15. Złamane zasady fizyki         
16. Zasady dynamiki Newtona - naturalna geneza
      Nowe zasady dynamiki - wspólny korzeń wszystkich zasad dynamiki
   
17. Zasada MPP - Prawda Nieabsolutna      
18. O materii - Fundamentalnie        
19. Polowy generator prądu elektrycznego            
20. Fakty fizyki nieba i fundamentalnych oddziaływań         
21. Pierwszy Fizyczny Paradygmat.
      Niektóre prawa i zjawiska w przyrodzie i w modelach
   
22. Unifikacja sił      
23. Inercoidy z wahliwymi masami - komputerowy model Pinopy      
24. Konstruktywna teoria pola - Podstawy ideologii        
25. Absolutna Prawda - życzenia dla wszystkich         

Część 2. Zjawiska fizyczne?  ...Ależ to bardzo proste (artykuły pomocnicze)
1. Prędkość grawitacji? ...Ależ to bardzo proste!      
2. Stabilność materii? ... Ależ to bardzo proste!     
3. Defekt masy?... Ależ to bardzo proste!      
4. Interferencja za szczelinami? ...Ależ to bardzo proste!     
5. Istota materii, energii, masy, bezwładności?... Ależ to bardzo proste!           
6. Pole magnetyczne ...Ależ to bardzo proste!      
7. Ciemna materia? ...Ależ to bardzo proste!      
8. Pole elektrostatyczne? ...Ależ to bardzo proste!    
9. Istota energii? ...Ależ to bardzo proste!        
10. Poszukiwacze fal grawitacyjnych! - Wstydźcie się!!     
11. Dwa powody wstydu dla badaczy fal grawitacyjnych    
12. Rodzina zjawisk grawitacyjnych      
13. Zasada zachowania energii - nie istnieje!     
14. Magnesy i fizyka       
15. Wskaźnik energetyczny - Pozorne zmiany masy i czasu    

Część 3. Konstruktywna teoria pola - Ilustracje (artykuły pomocnicze)
1. Konstruktywna teoria pola - Ilustracja budowy i działania wszechświata     
2. Podstawy budowy materii     
3. Zbędność cząstki Higgsa       
4. Prędkość bodźca     
5. Pulsacja cefeid    
6. Geneza fundamentalnej zasady materii        
7. Źródła magnetycznego pola NS i EW - Szkicowy projekt      
8. Magnesy - Nowe badania      
9. Atom wodoru - to co najważniejsze     
10. Magnetyczne oszustwo        
11. Istota fundamentalnych cząstek materii i oddziaływań        
12. Efekt Boreal - Prawo znikomego działania     
13. Cząstka materii - Korpuskuła i fala         
14. Ruch peryhelium Merkurego         
15. Elektrostatyczny wpływ na magnes        
16. Jak poprawić Newtona         
17. NASA potwierdza KTP   

Artykuły z niniejszego zbioru można czytać w dowolnej kolejności, ale autor zaleca, aby wpierw zapoznać się z artykułami z Części 1. Te artykuły powstawały w różnej kolejności i gdyby ktoś chciał je czytać w takiej kolejności, w jakiej one powstawały, to można skorzystać z poniższego wykazu tych artykułów.

12. Fizyczna natura czasu,  1.06.2002 r.         
6. Lifter - jego polowy pędnik,  12.10.2004 r.   
7. Defekt masy - mechanizm zjawiska,  02.11.2005 r.    
22. Unifikacja sił,  14.12.2005 r.    pdf_pl
3. O istocie budowy materialnych struktur na bazie centralnie-symetrycznych pól,  01.03.2006 r.      
4. Zasada dynamiki samoczynnego ruchu,  12.03.2006 r.     
5. Prawo znikomego działania i związane z nim zjawiska,  12.03.2006 r.      
23. Inercoidy z wahliwymi masami - komputerowy model Pinopy,  14.03.2006 r.  
10. Efekt żyroskopowy i precesja w polu grawitacyjnym,  18.03.2006 r.    
21. Pierwszy Fizyczny Paradygmat.
      Niektóre prawa i zjawiska w przyrodzie i w modelach,  18.03.2006 r.      
14. Pozorne grawitacyjne przyspieszenie Ziemi,  25.04.2006 r.    
8. Struktury materialne - ich wibracje i drgania,  31.05.2006 r.  
9. Dryf kierunku żyrokompasu,  04.07.2006 r.      
11. Samoprzyspieszenie - Stabilnosc - Potencjał kontaktowy - Elektryczność,  09.07.2006 r.    
13. Samoorganizacja struktury materii - jej mechanizm i warunki,  09.07.2006 r.     
1. Fundamentalna zasada materii,  25.09.2007 r.       
2. Nowe narzędzie fizyki - Nowe możliwości fizyki,  25.01.2008 r.          
15. Złamane zasady fizyki,  13.08.2008 r.         
16. Zasady dynamiki Newtona - naturalna geneza
      Nowe zasady dynamiki - wspólny korzeń wszystkich zasad dynamiki,  21.08.2008 r.      
17. Zasada MPP - Prawda Nieabsolutna,  16.10.2008 r.     
18. O materii - Fundamentalnie,  28.12.2008 r.  
19. Polowy generator prądu elektrycznego,  30.03.2009 r.     
20. Fakty fizyki nieba i fundamentalnych oddzialywań,  20.04.2009 r.    
24. Konstruktywna teoria pola - Podstawy ideologii, 23.11.2009 r.        
25. Absolutna Prawda - życzenia dla wszystkich,   03.07.2011 r.        

Odnośniki dla kopiowania spakowanych plików zip i rar, które są wskazywane w tekście, są już nieaktualne. Obecnie pliki znajdują się na stronach  http://pinopa.narod.ru/pinopapliki1.html i http://pinopa.narod.ru/pinopapliki2.html.
    

Ratunek nauki o przyrodzie c.d.
Spis treści
2. Newton odkrywa    
14. Hucpa z eterem   
51. Możliwości dla badaczy mikrostruktur


Bląd w matematyce (pl__ru)  
Pragnienie wiedzy (pl__ru)
Matematyczna ciekawostka (pl__ru)

Renowacja zmysłu krytycyzmu,
czyli Tworzymy inną fizykę

Реновация чувства критицизма,
то есть, Создаём иную физику
 PDF

Sem Pinopy czy magnetyczne monopole Jadhav'a?

Kanareva P.M.  LIST OTWARTY (Oryginal)
Do Prezydenta Rosji V.V. Putina i Prezydenta RAN V.J. Fortova


Jeśli dbacie o to, aby wasze dzieci, wnuki i prawnuki uczyli się logicznej fizyki i zdobywali logiczną wiedzę o przyrodzie, informujcie nauczycieli, którzy uczą fizyki w szkołach średnich i wyższych, że taka fizyka zaczyna się rozwijać na bazie fizycznych idei Pinopy.
Z podstawami nowej fizyki mogą oni zapoznać się zaczynając od artykułu:  Geneza fundamentalnej zasady materii

Wszyscy, którzy pomagają rozpowszechniać fizyczne idee Pinopy, już teraz otrzymują serdeczne podziękowanie Pinopy, a w przyszłości znajdą miejsce we wdzięcznej pamięci przyszłych pokoleń. 


 

Przeczytajcie równie ciekawy artykuł:
"Ogólna zasada względności nie istnieje"

Koniecznie zobaczcie dzialający prototyp silnika magnetycznego:

   1. http://poselenie.ucoz.ru/publ/dejstvujushhij_magnitnyj_dvigatel/6-1-0-343
   2. https://www.youtube.com/watch?v=epLOEaoPMFU&feature=youtu.be
   3. http://www.youtube.com/watch?v=zqG-TL0WnjE&feature=endscreen&NR=1
   4. http://www.youtube.com/watch?v=ugGIL-KL5rc

Katalog stron po rosyjsku Arahus.com


Uwaga: Komputerowe programy modelujące, które można skopiować na "stronie pinopy", pracują poprawnie na komputerach z systemami Windows ME i Windows XP.


Zakłamanie w nauce

Co nowego w teoretycznej nauce 

O błędach w nauce i ich naprawie 

O pojęciach, poznaniu i wszechświecie 

Wyobrażenie oddziaływań w strukturach materialnych

Kardynalny błąd nauki XX w.   

Doskonałość Tao - Fundamentalne składniki materii - Taony   

W stronę Prawdy  

Rzeczywistość  

Jak zostać pinopą 

Jak od powiewu logiki teoria względności się obaliła

Nie masz racji, Einstein! - Doskonały sposób pomiaru ruchu w przestrzeni

   

       UWAGA,   MILOŚNICY  NAUK  ŚCISŁYCH
FUNDAMENTALNA ZASADA BUDOWY MATERII ILUSTROWANA MODELOWANIEM ZJAWISK FIZYCZNYCH


 

           ratunek.nauki(at)onet.pl